DIAGNOSTIEK

Inzicht in competenties en motieven


Verbeter je performance!

Hoe haal je meer uit je medewerkers en je team? Hoe breng je potentieel en persoonlijkheid van medewerkers in lijn met de praktijk?  Wel potentieel schuilt er in je eigen leiderschap en hoe ontwikkel je die vaardigheden?

De Potentieel Analyse van PAWLIK geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel van  management en medewerkers. Deze praktische online analyse brengt persoonlijkheidskenmerken en bewuste en onbewuste competenties snel in kaart, zowel op individueel- als op teamniveau.  


Overzicht over onze scan opties

SCAN

De competentie-analyse ‘scan’ registreert de succes-kritische competenties voor sales excellence, leiderschapsprestaties, agile werk of agile leiderschap. Het omvat:

De online-scan duurt ongeveer 30 minuten.

SCAN.PLUS

De competentieanalyse ‘scan.plus’ omvat alle punten van de ‘scan’ en daarnaast:

De online-scan duurt ongeveer 90 minuten.

SCAN.ADVANCED

De potentieel-analyse scan.advanced is een uitgebreider onderzoek, waarbij een holistische, individuele en resource-georiënteerde persoonlijkheidsbeschrijving mogelijk is, wat de volgende voordelen biedt:

De online-scan duurt ongeveer 120 minuten.

Team Analysis

Soms ligt de focus van een analyse niet op een individueel persoon, maar op het hele team. Hoe werkt het team samen? Waar gaat het goed of fout in de organisatie? Hoe kan het team als geheel verbeteren en betere prestaties leveren?

Onze Teamanalyse geeft inzicht in deze processen op individueel en groepsniveau. De deelnemers van het team kunnen de Teamanalyse online en onafhankelijk van elkaar invullen. Het rapport geeft duidelijke informatie over het functioneren van het team. De analyse laat zien wat de sterke en zwakke punten zijn, waar het team succesvol is en hoe het team zijn prestaties kan verbeteren.


HOE HET WERKT

De analyse

Deelnemers vullen de analyse online in, op een locatie en tijdstip naar keuze. Dit duurt ongeveer 30-120 minuten, afhankelijk van het gekozen type scan. De scan bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen waarin de deelnemer zichzelf beoordeelt.

Online of persoonlijke report

De ‘scan’- en ‘scan.plus’-rapporten zijn direct na afloop van de vragen online beschikbaar. De resultaten worden duidelijk weergegeven en zijn eenvoudig te interpreteren. In de ‘scan.advanced’ worden persoonlijke sterktes, mogelijkheden, obstakels en motieven tot in detail geëvalueerd. Het rapport wordt persoonlijk opgesteld door een PAWLIK- scan consultant.

Persoonlijke feedback talk

Wilt u liever een persoonlijk feedbackgesprek? In een persoonlijk gesprek bespreekt een getrainde PAWLIK-consultant de resultaten van de scan stap voor stap met de deelnemer of met de klant. Het feedbackgesprek vindt plaats op een neutrale locatie en duurt ongeveer anderhalf uur.

Individuele leerstrategie

Wat gebeurt er na de analyse? Al onze scans geven de deelnemer concrete aanbevelingen om zijn of haar persoonlijke ontwikkeling actief op te pakken. Aan de hand van de scan wordt duidelijk welke individuele leerstrategie het meest geschikt is voor een deelnemer. Het leeradvies biedt verschillende bronnen die de motivatie en interesse in leren verhogen.


De theorie achter het model

De potentieelanalyse is geen standaard persoonlijkheidstest. De analyse maakt niet alleen duidelijk ‘hoe’ een deelnemer werkt en functioneert, maar ook ‘waarom’.De analyse onderscheidt 120 persoonlijkheidskenmerken en laat de onbewuste motivatie van de deelnemer zien. Het is geen momentopname, maar laat zien welke potentiële vaardigheden en sterktes een persoon heeft en hoe hij/zij zich in de toekomst kan ontwikkelen.

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl