MEDEWERKERS BEHOUDEN MET DOELGERICHTHEID EN EMPATHIE

Purpose verhoogt prestaties


Een positieve cultuur met een duidelijk doel en empathische interactie versterkt het vertrouwen, de identificatie en de loyaliteit binnen het bedrijf – en kan ook een signaal afgeven naar de buitenwereld.

Geld alleen maakt niet gelukkig
Gekwalificeerde medewerkers vinden is al moeilijk, maar ze houden is nog moeilijker. Een hoog salaris en bovengemiddeld succes zijn immers al lang geen garantie meer voor de werktevredenheid. Vooral hooggekwalificeerde specialisten en managers zijn op zoek naar een roeping in hun baan, d.w.z. een diepere betekenis of purpose. Als dit niet het geval is, vertrekken ze snel. Volgens een enquête van het carrièreportaal Xing is al één op de twee mensen van baan veranderd om een baan te zoeken die meer voldoening gaf.

De missie bepaalt de richting
Een bedrijfscultuur die als zinvol en waarderend wordt ervaren, wordt daarom steeds belangrijker voor het behouden van medewerkers. De basis hiervoor is de respectievelijke missieverklaring, die de visie, strategie en het doel definieert. Terwijl de visie het doel definieert en de strategie de manier om het te bereiken, beschrijft het doel de voordelen van een bedrijf die verder gaan dan winstmaximalisatie. Hieruit kunnen dan weer waarden worden afgeleid als actiegerichte richtlijnen en een algemeen begrip van leiderschap.

Purpose stimuleert prestaties
Hoe zinvoller medewerkers het doel van het bedrijf en hun taken vinden, hoe meer ze zich ermee identificeren – zo blijkt uit een onderzoek van de gerenommeerde Harvard Business School. Bovendien nemen motivatie prestaties en loyaliteit toe, wat weer een positieve invloed heeft op omzet en succes.

Empathie versterkt loyaliteit en aantrekkingskracht 
Het doel van een bedrijf is de vuurtoren waar iedereen zich op oriënteert. Maar alleen empathisch leiderschapsgedrag laat het schijnen: Want alleen als medewerkers zich gezien, begrepen en gewaardeerd voelen, ontstaan de overeenstemming en de emotionele band die ertoe leiden dat ze langer bij het bedrijf blijven. Beide geven medewerkers stabiliteit in turbulente tijden en hebben ook een externe impact op employer branding. Bedrijven waarvan gezegd wordt dat ze een positieve bedrijfscultuur hebben – en die dit duidelijk en geloofwaardig communiceren, bijvoorbeeld met doelgerichte werving- zijn immers ook aantrekkelijk voor sollicitanten.

Ben je geïnteresseerd in het definiëren van je doel en het in praktijk brengen ervan? Neem contact op via info@pawlik.nl.

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl