HOE EMPATHIE ONDERDEEL WORDT VAN DE MODERNE BEDRIJFSCULTUUR

De kracht van cultuur


De veranderingen in het werkende leven leidt tot een herbezinning in bedrijven. Uit een wereldwijd onderzoek onder 500 CEO’s, blijkt dat steeds meer leidinggevenden cultuur zien als de belangrijkste motor van economisch succes. Empathie – het vermogen om de gedachten en gevoelens van anderen te herkennen en te begrijpen – speelt een doorslaggevende rol bij het vormgeven van een bedrijfscultuur.

De kracht van cultuur
Sinds de pandemie is het duidelijk geworden dat strategie en harde vaardigheden alleen niet meer genoeg zijn om te overleven in onzekere tijden. Top-down werkt niet meer. Integendeel. Werknemers willen empathisch leiderschap en behandeld worden als gelijken. Volgens een onderzoek van het carrièreportaal LinkedIn gelooft een overweldigende meerderheid van 87% dat empathie belangrijk is voor een goede bedrijfscultuur, die zo de sociale lijm wordt die iedereen bij elkaar houdt.

Cultuur is een concurrentievoordeel – en verandering
Bedrijfscultuur is altijd gebaseerd op een gedeeld waardesysteem. Het beïnvloedt en bepaalt beslissingen, emoties en acties op alle niveaus. Een goed gedefinieerde en toegepaste bedrijfscultuur verhoogt de prestaties en groei, houdt werknemers vast en trekt nieuw talent aan, en is daarom in veel opzichten een concurrentievoordeel. Externe factoren zoals volatiele markten, globalisering, digitalisering en demografie kunnen bedrijven echter herhaaldelijk dwingen om structuren en processen te heroverwegen en te herstructureren, wat gevolgen heeft voor de bedrijfscultuur.

Hoe cultuur kan worden herkend, ontwikkeld en vastgesteld met enquêtes
Bedrijven die actief bezig zijn met hun cultuur en deze bewust vormgeven, creëren een solide basis voor succes op de lange termijn. Enquêtes zijn een uitstekend diagnostisch hulpmiddel als het gaat om het herkennen, aanscherpen, herzien en vormgeven van je eigen bedrijfscultuur op een participatieve manier. De goed onderbouwde, geïndividualiseerde enquêtes geven bedrijven een diepgaand inzicht in hun huidige cultuur en de verwachtingen van een streefbeeld. Als onderdeel van een systemisch overleg met wetenschappelijke analyses onthullen ze het potentieel van organisaties en teams voor de bedrijfscultuur. De resultaten kunnen snel worden vertaald naar maatregelen om ze te verankeren in de mindset van management en medewerkers.

Blijf op de hoogte
Met regelmatige cultuurbarometermetingen worden niet alleen medewerkers betrokken bij het vormgeven van de bedrijfscultuur, maar kan ook de huidige stand van ontwikkeling worden geanalyseerd zodat er gericht kan worden bijgestuurd. Dit creëert een empathische werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, wat op zijn beurt de motivatie en prestaties verhoogt.

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl