DIGITAL TRANSFORMATION

De technologie maakt digitale transformatie mogelijk. De mens maakt er een succes van.


Digitale transformatie is mogelijk gemaakt door technologie, maar wordt geleid door mensen. Gedurende het hele proces van digitale transformatie, komt het succes van uw mensen die uw strategie, visie en cultuur van uw organisatie integreren. Technologie draagt bij aan nieuwe (en betere) klantproposities. Nieuwe businessmodellen ontstaan en nemen traditionele bedrijven over. Toch geloven we dat, ondanks dat er technologie is voor elke taak, niets de menselijke maat en geest kan vervangen.

Om uw mensen te empoweren tijdens het digitale transformatieproces, bieden wij ondersteuning die is afgestemd op uw specifieke behoeften, maar ook op de fase van uw reis.

Fase 1: Orient & Focus

Digitale transformatie begint met het kennen van het nieuwe spel, de hiaten en de roadmap – op organisatorisch, technisch en persoonlijk niveau. Voor uw bedrijf betekent dit het afronden van een digitale strategie en het hebben van duidelijkheid over alle relevante hiaten. Voor uw mensen betekent dit het ‘waarom’ van de transformatie kennen, het grote geheel zien en het begrijpen van hun persoonlijke rol en verantwoordelijkheid binnen het veranderingsproces.

Fase 2: Clarify & Enable

Met een klantgerichte oriĆ«ntatie – extern en intern – stellen wij uw mensen in staat om nieuwe competenties te ontwikkelen die verband houden met de digitale transformatie van uw organisatie. Hierbij ondersteunen we hen niet alleen om te werken met nieuwe technologie, maar ook om deze te benutten door middel van nieuwe en efficiĆ«ntere werkwijzen. Ook trainen we uw leiders om een opportuniteit aan te nemen die een houding en een verandering versnellend gedrag omarmt.

Fase 3: Play & Perform

Uw mensen implementeren en sturen de transformatie. Wij ondersteunen hen om nieuwe manieren van werken te blijven onderzoeken en continu te verbeteren. Stap voor stap wint uw organisatie aan vertrouwen, snelheid en zelfvertrouwen in de nieuwe routines en cultuur. Wij monitoren en volgen de roadmap duurzaam en afgestemd op uw capaciteiten en middelen.

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl