DIGITAL TRANSFORMATION

De technologie maakt digitale transformatie mogelijk. De mens maakt er een succes van.


Digitale transformatie kan niet worden gezien als een geïsoleerd IT-proces. Voor duurzaam succes moet het verankerd zijn op alle organisatorische niveaus. Wij hebben dit inzicht opgepikt en ondersteunen bedrijven om de uitdagingen van digitale transformatie op alle niveaus aan te gaan: van hun strategie en producten tot hun processen… en hun mensen in staat te stellen dit allemaal te implementeren.


Digital Business Models

Levert uw digitale transformatie niet het succes op waarop u had gehoopt of is deze vastgelopen? Wij helpen u de oorzaak te achterhalen en ondersteunen u bij de ontwikkeling en implementatie van digitale businessmodellen.

Digitalisering heeft zo’n blijvende impact op de samenleving dat gevestigde businessmodellen en beproefde benaderingen niet langer de juiste oplossingen bieden. Onze ervaring is echter dat het antwoord op de nieuwe uitdagingen zelden ligt in een digitale revolutie voor bedrijven. Wat nodig is, is een geleidelijke evolutie waarbij klanten optimaal worden betrokken en waarbij voortdurend toegevoegde waarde wordt gecreëerd.

De digitale transformatie van een bedrijf is zeer complex, aangezien ze meestal alle relevante domeinen van een onderneming raakt. Wij begeleiden onze klanten al vele jaren met succes bij hun digitale transformatie en ondersteunen hen bij de ontwikkeling en implementatie van digitale bedrijfsmodellen.


Digital products

Er zijn veel productideeën, maar welke zijn levensvatbaar? Wij stellen de gebruiker centraal bij nieuwe digitale oplossingen en ondersteunen u bij het winstgevend digitaliseren van uw producten en diensten.

Consumenten verwachten digitale producten en diensten die snel, gemakkelijk en op afroep in een specifieke behoefte voorzien. Om dit te bereiken is het belangrijk om aanbiedingen vanuit hun perspectief te ontwikkelen en te focussen op intuïtieve begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Met deze duidelijke focus op de klant en toegevoegde waarde helpen wij bestaande producten en aanbiedingen over te zetten naar digitale verkoopkanalen en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor digitaal en efficiënt gebruik.

Ons doel: producten ontwerpen die…


Digital processes

Procesgericht bedrijfsmanagement is het centrale strategische instrument voor meer concurrentievermogen. Wij verhogen de bedrijfswaarden met digitale processen.

Digitalisering maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen naar een nieuw niveau te tillen door datagestuurde procesoptimalisatie en -automatisering. Wij maken de werkelijke complexiteit in de processen voor u inzichtelijk en tonen optimalisatiemogelijkheden die na hun implementatie direct tot betere resultaten leiden.


Digital people

Om uw mensen in staat te stellen het digitale transformatieproces te doorlopen, bieden wij ondersteuning die is afgestemd op uw specifieke behoeften en op de fase van uw digitale reis. Wij zorgen ervoor dat de doelstellingen, vaardigheden en mindset van uw mensen zijn afgestemd op uw digitale bedrijfsmodel, producten en processen.

Digitale transformatie wordt mogelijk gemaakt door technologie, maar wordt geleid door mensen. Tijdens het hele proces van digitale transformatie komt succes van uw mensen die uw strategie, visie en cultuur van uw organisatie integreren.

Voor uw mensen begint de digitale transformatiereis met het kennen van het ‘waarom’ van de transformatie, het zien van het grote plaatje en het begrijpen van hun persoonlijke rol en verantwoordelijkheid binnen het veranderingsproces. Vervolgens moeten ze de competenties verwerven die nodig zijn om niet alleen met nieuwe technologie te werken, maar deze ook te benutten via nieuwe en efficiëntere processen. Ten slotte is het aan uw mensen om de transformatie te implementeren en aan te sturen. Wij ondersteunen hen om nieuwe manieren van werken te blijven verkennen en voortdurend te verbeteren.

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl