VAN PRODUCT NAAR OPLOSSING: DIGITALE TRANSFORMATIE IN DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE

Casus: Digitale Transformatie


Technologie-aanbieders moeten hun focus verschuiven van product only naar een oplossingsgerichte aanpak die rekening houdt met uitdagingen van klanten in de implementatiefase.

De vraag naar innovatieve technologische oplossingen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Veel bedrijven proberen hun impact en efficiëntie te vergroten en tegelijkertijd hun kosten te verlagen in een steeds meer digitale wereld. Vaak worden technologie-aanbieders ingehuurd om doelen te bereiken die bedrijven zichzelf in hun digitale transformatieproces hebben gesteld.

Over het hoofd wordt gezien hoe groot de rol is die mensen spelen bij het al dan niet slagen van de implementatie van een technologisch product. Als het product niet de impact heeft die men verwacht, krijgen de aanbieders van het product vaak de schuld.

Toch is dit meestal niet te wijten aan een benedenmaats presterend technologisch product. Vaker ligt het aan het feit dat werknemers niet goed getraind zijn in het gebruik ervan op de werkplek. Nieuwe technologie brengt nieuwe systemen en processen met zich mee en ook een nieuwe manier van werken. Dit vereist andere vaardigheden – zowel technologisch als gedragsmatig – en een andere werkhouding.

Een open houding en het overwinnen van weerstand tegen verandering zijn daarbij van groot belang. Om implementatie projecten te laten slagen, moeten aanbieders van technologie hun focus verleggen van pure productverkoop naar een oplossingsgerichte aanpak om tot een succesvolle implementatiefase te komen.

 

We hebben het transformatieproces van onze klant gestimuleerd door een aantal medewerkers te selecteren en op te leiden tot ‘Change Ambassador’. Dit team houdt toezicht op het gebruik van de nieuwe technologie en helpt collega’s het maximale uit het nieuwe product te halen.

Om dit te bereiken hebben we een ontwikkelingsproces opgezet langs de lijn  ‘Make sense’, ‘Make it real’, ‘Make it happen’. Daarbij hebben wij onze tijdlijn afgestemd op onze technologiepartner.

De focus van ‘Make sense’ lag op het verduidelijken van de missie van de digitale transformatie en op het samenstellen van een team van veranderingsambassadeurs. Voor alle medewerkers die direct met de nieuwe technische tool te maken krijgen werd een groot kick-off event georganiseerd. Met inspirerende sprekers, een overzicht van de missie door de CIO van het bedrijf, een introductie van Pawlik en onze technologiepartner en met uitleg over de strategie en het programma.

Deelnemers konden zich pro-actief inschrijven om in aanmerking te komen voor het programma voor Change Ambassador en kregen een uitnodiging om deel te nemen aan de Pawlik Agile Leadership Basic scan. Op basis van de resultaten selecteerden we de medewerkers met het meeste potentieel voor het team van ambassadeurs.

‘Make it real’ was gericht op de ontwikkeling van vaardigheden van het team. De vaardigheden werden getraind met een mix van online voorbereiding, praktische persoonlijke training en een follow-up. Deelnemers werden geselecteerd op basis van de eisen van de klant en op basis van de sterke punten en uitdagingen van het team die uit de scan naar voren kwamen. De gedragstraining liep parallel met de training van onze technologiepartner.

‘Make it happen’ was erop gericht om de Change Ambassador in de implementatiefase te ondersteunen. Pawlik change-experts waren enkele dagen bij het bedrijf aanwezig om leiderschaps-issues die zich voordoen bij digitale transformatie te begeleiden. Daarna hebben we een optionele trainershotline opgezet die kon worden afgebouwd naarmate de implementatie vorderde. Tot slot hebben we het team van veranderingsambassadeurs continu aangemoedigd door middel van online inspiratie, herinneringen en persoonlijke coaching.

 

Impact na 3 maanden

Drie maanden na de start van de implementatie hebben we de impact van het programma gemeten aan de hand van eerder vastgestelde KPI’s. We hebben deze vergeleken met de resultaten die onze technische partner behaalde zonder het Pawlik implementatieprogramma. Daarbij bleek het volgende:

Conclusie: Deze resultaten tonen duidelijk aan dat focus op mensen in de implementatiefase van een nieuwe technologie noodzakelijk is voor het slagen van de digitale transformatie van een bedrijf.

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl