HOE EEN NIEUW SOORT LEIDERSCHAP DIGITALE TRANSFORMATIES IN DE FINANCIëLE SECTOR KAN LATEN SLAGEN

Casus: Digitale Leiderschap


De overgang van traditionele bank naar concurrerende digitale onderneming in de financiële sector vraagt om een nieuw soort leiderschap in de onderneming.

De financiële industrie bevindt zich in een digitale stroomversnelling. Ook banken worden vol getroffen door de impact van de digitalisering. Om ook opkomende FinTech start-ups het hoofd te kunnen bieden, moeten traditionele banken zich omvormen tot digitale ondernemingen. Daar zijn andere structuren en werkprocessen voor nodig en een nieuwe stijl van leidinggeven.

Leidinggevenden bij banken zijn een belangrijk onderdeel van het veranderingsproces. Ze belichamen de transformatie en zijn een rolmodel voor het team. Dit betekent dat een traditionele bank zoals onze klant, haar leidinggevenden moeten aansporen zich een nieuwe mentaliteit en nieuwe vaardigheden eigen te maken.

 

We hebben voor het management van de bank een digitaal ontwikkelingsproces opgezet: van ‘Make sense’ via ‘Make it real’ naar ‘Make it happen’ om van de digitale transformatie een succes te maken.

Voor ‘Make sense’ hebben we ervoor gezorgd dat alle leidinggevenden het ‘waarom’ van de transformatie van hun bank goed begrijpen: het doel van hun organisatie binnen de digitale verandering en ook hun persoonlijke rol in het veranderingsproces. Dit gaat met name over het ontwikkelen van een open houding en het leren waarderen van een open houding bij anderen.

Met ‘Make it real’ hebben we ons gericht op de ontwikkeling van de transformatievaardigheden van de leidinggevenden. We hebben de managers tools op maat aangeboden en geleerd ze in de praktijk toe te passen.

‘Make it happen’ maakt echte verandering mogelijk. In plaats van alleen nieuwe vaardigheden te leren, moeten digitale leiders ze ook uitdragen door hun nieuwe houding en gedrag op de werkvloer. Hierbij is het belangrijk dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is om deel te nemen aan het transformatieproces. We hebben hiervoor de volgende middelen gebruikt:

 

 Make sense

 

 Make it real

 

Make it happen

 

 Impact na 6 maanden

Aan het begin van het programma hebben we een aantal vooraf vastgestelde KPI’s gemeten. Na zes maanden hebben we dit opnieuw gedaan. De verschillen:

 

Conclusie: de betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers is tijdens het transformatieproces aanzienlijk toegenomen.

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl