VAN WERK-DRUKT NAAR WERK-GELUKT

Door: Cees Stegenga


We zien dat in heel veel organisaties verandering de constante factor is. Digitalisering, veranderende wet- en regelgeving, aanpassen van werkprocessen, marges die onder druk staan, vakinhoudelijke ontwikkeling, het aanboren van nieuwe markten: never a dull moment. Vaak moet ook met minder mensen hetzelfde werk worden gedaan of met dezelfde mensen meer werk worden verzet. Daarnaast hebben medewerkers door een nieuwe rol bepaalde competenties te ontwikkelen. Kortom: die gevraagde verandering vraagt veel van  medewerkers, de werkdruk neemt toe!

De werkdruk wordt onder meer bepaald door de volgende factoren:

Hoe zorg je er als organisatie voor dat je medewerkers goed omgaan met die veranderingen en de toenemende werkdruk en met plezier aan het werk zijn?

Pawlik Coaching heeft daarvoor een programma ontwikkeld dat zich onder meer richt op het bewust worden van het onbewuste. Het onbewuste is als het ware de CEO van ons brein en bepaalt 90% van ons gedrag! Het bestaat uit alle psychologische processen waarvan we ons niet bewust zijn maar die ons gedrag, ons denken en onze emoties sterk bepalen. Als het bewuste het topje van de ijsberg is, dan is het onbewuste alles wat onder het wateroppervlak ligt. Hier bevinden zich onze drijfveren, opvattingen over onszelf en onze omgeving, onze waarden en ook onze patronen om met stress om te gaan. Hier ligt ook ons potentieel om tot verandering te komen. In de coachsessies leert de medewerker dit potentieel aan te boren, stapsgewijs in te zetten en in lijn te brengen met de doelstellingen.

Het door Pawlik Coaching aangeboden programma bestaat uit:

  1. Intakegesprek
  2. Potentieel-analyse (online)
  1. Feedbackgesprek met daaruit voortvloeiend bepalen van de doelen (SMART) en de bijbehorende competenties voor het traject
  2. Online aanbieden van de te ontwikkelende competenties zoals:
  1. Drie livesessies met coach

Opbrengsten / Resultaten

Kortom: zet ‘werk-drukt’ om in ‘werk-gelukt’.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak: coaching@pawlik.nl

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl