WAAROM EMPATHIE NU BIJZONDER BELANGRIJK IS VOOR LEIDINGGEVENDEN

Het vermogen om de gedachten en gevoelens van anderen waar te nemen en te begrijpen


Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat empathisch leiderschap de motivatie, samenwerking, tevredenheid en loyaliteit aanzienlijk verhoogt. Als je weet hoe je team zich voelt, kun je ernaar handelen en reageren en beslissingen nemen die voor iedereen acceptabel zijn. In onze digitale, hybride en geglobaliseerde werkwereld, waar mensen van verschillende continenten, culturen en generaties samenwerken, is dit cruciaal voor het succes van het bedrijf – maar ook in veel opzichten een uitdaging.

Leidinggevenden: intern onder grote druk
Naast steeds complexere besluitvormingsprocessen, strakkere deadlines, snel veranderende markten, technologieƫn en bedrijfsmodellen, worden leiders ook uitgedaagd door een compleet nieuw begrip van hun rol dat verder gaat dan traditionele modellen. Terwijl werknemers tegenwoordig (terecht) respect, transparantie en inspraak verwachten als onderdeel van een waarderende bedrijfscultuur, moet het management even visionair, besluitvaardig en nadrukkelijk zijn. In het dagelijks leven is er echter vaak niet genoeg tijd voor dat laatste. Het is bewezen dat stress, zoals veel leidinggevenden ervaren, het zicht op anderen vertroebelt en het vermogen tot empathie vermindert. Dus wat te doen?

Empathie aanleren door professionele coaching
Hoewel het vermogen om je in te leven van persoon tot persoon verschilt, kan het aangeleerd worden. De voorwaarde hiervoor is zelfreflectie. Want alleen wie zijn eigen sterktes, zwaktes en emoties begrijpt, kan hetzelfde doen voor anderen. Dit is vooral moeilijk onder grote langdurige druk: professionele coaching kan leidinggevenden daarom nuttige ondersteuning bieden bij het herkennen van hun eigen patronen en gedrag. Empathisch gedrag wordt ontwikkeld en getraind in verschillende situaties om in te kunnen spelen op de omstandigheden, motieven en doelen van medewerkers en een sterke band op te bouwen. Dit maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om potentieel te herkennen en te bevorderen, of om conflicten gemakkelijker te anticiperen en te de-escaleren.

Met een goed gevoel beter leiden en leven
Professional Coaching helpt niet alleen om na te denken over leiderschapsvaardigheden en emotionele intelligentie aan te scherpen, maar ook om aanpassingsstrategieƫn te ontwikkelen om met de druk en complexiteit van het moderne werkende leven om te gaan. Het stelt leidinggevenden in staat om hun eigen werkbalans te vinden in een vertrouwelijke omgeving: Want alleen wie trouw blijft aan zichzelf en authentiek is, komt geloofwaardig over bij anderen.

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl