DE MEERDERHEID VAN DE WERKNEMERS IS ONTEVREDEN OVER WERKNEMER BINDING

PAWLIK RESEARCH (2022)


Een recente studie van PAWLIK Consultants in samenwerking met het rheingold Institut toont aan dat de meerderheid van de bedrijven niet genoeg of niet de juiste dingen doet om hun werknemers te behouden.

Zes belangrijke cohesie factoren die in de studie worden geïdentificeerd, laten zien welke retentiekillers moeten worden vermeden en hoe leiders en HR kunnen beginnen met het vergroten van de binding.

Volgens de representatieve enquête is 60% van de werknemers ontevreden over de bindingsstrategieën van hun bedrijf, waaronder 35% die aangeeft dat hun bedrijf helemaal geen bindingsstrategie aanbiedt en 25% die denkt dat het aanbod beter kan. Het onderzoek toont ook een sterke correlatie aan tussen deze ontevredenheid en de gepercipieerde betrokkenheid van werknemers en de gewenste duur van hun verblijf bij het bedrijf.

Tot 39% staat open voor een overstap naar een ander bedrijf of heeft dit al besloten.

Joachim Pawlik, CEO van de PAWLIK Group: “Werknemer binding heeft een sterk strategisch belang voor bedrijven met het oog op de huidige transformatieprocessen en het tekort aan arbeidskrachten.” Hij voegde eraan toe dat thuiswerken en de groeiende onzekerheid als gevolg van lokale en wereldwijde crises traditionele bindingsprocessen moeilijker maken. Maar het onderzoek toonde aan dat veel werknemers zich niet bewust zijn van de tekortkomingen op het gebied van binding en ze daarom zelden onder woorden brengen, zei hij. “Binding erodeert stilletjes.” De PAWLIK Groep bekijkt daarom hoe managers dit kunnen tegengaan en in de toekomst actief meer binding kunnen creëren…

Zes belangrijke cohesie factoren

Door middel van diepgaande psychologische interviews identificeerde het reingold Instituut zes cohesie factoren die managers kunnen aanpakken om de binding binnen het bedrijf te verbeteren. Het grote belang van de factoren werd bevestigd voor de meeste werknemers in een representatief panel. “Trots op de werkplek” en “Flexibiliteit” zijn voor een meerderheid het belangrijkst. Twee derde van de werknemers wil dat hun eigen bijdrage aan het grote geheel wordt erkend (Trots op de werkplek: 68%) en twee derde wil dat hun werkgever het mogelijk maakt om privé- en professionele ontwikkeling te combineren (Flexibiliteit: 66%). De andere belangrijke cohesie factoren zijn teamoriëntatie (58%), “gewaardeerd worden” door een vaste positie in het bedrijf (53%), een duidelijke bedrijfsmissie (51%) en verdere opleiding (48%).

Om de individuele verschillen in het bindingsgedrag van mensen te begrijpen, werd de enquête aangevuld met de analyse van persoonlijkheidsfacetten door middel van de persoonlijkheidstest “screenfact”. Dit onthulde significante verschillen tussen intuïtieve mensen, die ook kunnen worden gezien als “doeners”, en mensen die dingen kritischer onderzoeken. Intuïtieve mensen hechten over het algemeen aanzienlijk meer belang aan bindingsmaatregelen dan kritische onderzoekers. Ze verwachten onder andere meer flexibiliteit en meer individuele training om loyaal te blijven aan hun werkgever. Kritische onderzoekers hechten daarentegen veel waarde aan duidelijke structuren en leiderschap.

Stephan Grünewald, Managing Partner van rheingold, wijst op interessante bevindingen uit de twee uur durende, diepgaande psychologische interviews. Jongeren in het bijzonder willen bijvoorbeeld meer begeleiding dan hun bazen hen geven. “Het sterke zelfvertrouwen van de jongere generatie verhult het feit dat jonge professionals begeleiding nodig hebben: Ze willen geen instructies en kant-en-klare oplossingen, maar feedback op voet van gelijkheid.”

Het volledige onderzoek is beschikbaar als digitaal rapport, 68 pagina’s – 280 € plus btw.

Vraag hier aan
Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl