REFLECTIE OP HET THEMA VERTROUWEN

door Roeland Weebers en Henk-Jan van Hees


Belangrijkste conclusie; vertrouwen is quid pro quo. Oftewel: wat je investeert, krijg je terug.

Het jaar 2019 staat bij Pawlik in het teken van het thema Vertrouwen. Ons druk bezochte en  inspirerende event in het Muziekgebouw aan het IJ was voor ons de start. Op basis van de vier lezingen van het event, eigen onderzoek en de vele discussies die we sindsdien met elkaar hebben gevoerd, hebben we inmiddels goed inzicht in wat de kracht van vertrouwen is en wat vertrouwen voor mensen en bedrijven betekent.

Wat blijkt: vertrouwen is een belangrijk fundament voor bijna alles wat we doen. Het gaat hier over zelfvertrouwen, vertrouwen in je medemens en vertrouwen in de wereld om ons heen. Zonder dat we er ons er bewust van zijn, is vertrouwen een basisvoorwaarde voor ons bestaan. Op het moment dat er geen (zelf)vertrouwen meer is, storten zakelijke en privérelaties als een kaartenhuis in elkaar. Dan werkt het niet meer, niet in onszelf, thuis niet meer en ook niet in de maatschappij. Het is niet voor niets zo’n schok je onverwacht je lichaam niet meer kunt vertrouwen, of de partner met wie je geacht wordt iedere dag samen te werken of samen te wonen.

 

Inzicht 1

Vertrouwen is een basisvoorwaarde voor goede menselijke relaties. En er zijn een aantal factoren die de vertrouwensband tussen mensen versterken, vonden wetenschappers Roger Mayer, David Schoorman en James Davies in hun befaamde onderzoek uit 1995. De drie belangrijkste drivers voor vertrouwen zijn:

Deze factoren blijken op te delen in een negental competenties. In de praktijk van het bedrijfsleven, is vertrouwen een optelsom van deze competenties. Voldoet iemand aan deze optelsom, dan zijn mensen en collega’s geneigd hem of haar te vertrouwen. Dit mechanisme heet Risk Taking in Relationships (RTR). Het goede nieuws is dat iedereen aan deze competenties kan werken.

 

Inzicht 2

De uitkomst van veel vertrouwensexperimenten voldoet aan het Pareto-principe, in de volksmond de 80/20-regel genoemd. Bij experimenten wordt de gulle ‘gever’ van vertrouwen in tachtig procent van de gevallen ‘beloond’ voor zijn gedrag. Er geldt tevens reciprociteit: bij waarachtig vertrouwen is er altijd sprake van een wederzijds gelijkwaardige uitwisseling.

Wat betekent dit voor jou als leidinggevende? Simpel gesteld: op het moment dat je medewerkers vertrouwen geef bij de uitvoering van hun taken (mits ze die goed aankunnen), dan krijg je daar bijna altijd betrokkenheid en motivatie voor terug. Vertrouwen schenken leidt altijd tot betere prestaties!

Vertaald naar woorden uit de praktijk: niet controleren, maar verantwoordelijkheid geven. Geef je medewerkers bovendien de mogelijkheid tot terugkoppeling, dan ontstaat er een vliegwiel dat motivatie en prestaties laat groeien. Het toverwoord is rapporteren: laat je medewerkers jou op de hoogte houden, in plaats van overal zelf achteraan te rennen. Dat is niet eenvoudig als je gewend bent alles te controleren. Maar het loont de moeite: goed (laten) rapporteren bespaart iedereen tijd en ergernis en levert betrokkenheid op.

 

Inzicht 3

Welke mensen om je heen kun je echt vertrouwen? Ook dat is onderzocht en de uitkomst is even voorspelbaar als grappig. Onderstaande lijstje kan je inspireren om je huidige werk te blijven doen óf om op zoek gaan naar een andere baan. Tip: bij de vrijwillige brandweer hebben ze een groot tekort aan mensen!

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl