MANAGING CHANGE TO MAXIMIZE BENEFITS

Driving adoption


Veranderingen worden gedreven door kansen en bedreigingen, innovatie en competitie. Of dit nu uitgaat van onszelf of van buitenaf op ons af komt, het doel voor organisaties is gelijk: get to the ‘next level’ of success, manage pain and better the opportunities of tomorrow.

De juiste beschrijving van nieuwe structuren en processen die het nieuwe succes dragen is het uitgangspunt, maar ook slechts een vertrekpunt. Hoe collecteer je het succes?!

Met de juiste ideeën en visie maak je nog geen nieuwe realiteit. Doel is de implementatie van deze nieuwe ideeën, want zonder implementatie geen resultaat.

Implementatie realiseer je door de competenties en het leadership in je organisatie op de juiste manier in lijn te brengen met de plannen, ofwel een juiste verbinding van effectief gedrag en de nieuwe manier van werken. Een proces. People make it happen!

Het succes van je verander initiatief of implementatie van nieuwe digitale oplossingen wordt dus grotendeel bepaalt door mensen. Door hun gedrag en het aanleren en afleren van gewoontes. In beweging komen.

Transitiemanagement is het succesvol in beweging krijgen van een organisatie, in de juiste richting en met de juiste snelheid. Goed uitgevoerd een combinatie van ‘the art’, het vakmanschap, van de begeleiders van de change en de juiste methodologie.

De kunst is daarbij om de snelheid van adoptie te verhogen en tegelijkertijd de verstoring van de ongoing business  te minimaliseren. Een combinatie die zorgt voor de maximale ROI van implementatie. Adoptie bepaalt de mate van realisatie van het doel dat voor ogen is.

Waar het vaak duidelijk is wat weerstand ‘kost’ in verander processen, geeft een andere bril je het inzicht in de waarde van het creëren van meer of snellere adoptie. Het maximaliseren van het uiteindelijk waargemaakte resultaat!


FORMULE VAN EEN SUCCESVOLLE TRANSITIE:

POTENTIEEL VAN HET VERANDERINITIATIEF * ADOPTIE = % REALISATIE VAN JE DOEL

 

In het bijgevoegde stuk Transitie Management een overzicht van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan onze methodiek en de 3 fases van implementatie. Aangevuld met een overzicht van de verschillende change management methodieken en inzichten die worden gebruikt.

Download onze Whitepaper
Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl