HOE AGILE BEN JIJ?

Wij bieden 15 basis assessments gratis aan. Reageer snel en ontdek hoe Agile jij bent!


Vandaag de dag is het steeds belangrijker om te weten hoe medewerkers in staat zijn zich aan te passen aan de doorlopende veranderingen. De online scans voor “Agile Leidinggevenden” en “Agile Medewerkers”, recent ontwikkeld door Pawlik Consultants, zijn hierbij een nuttig hulpmiddel, niet alleen voor de selectie van medewerkers, maar ook voor de ontwikkeling van zowel individuele medewerkers als van teams en organisaties.

Agile werken is een mindset

Steeds meer bedrijven willen Agile werken zodat zij beter in staat zijn om flexibel te reageren op de snelle veranderingen in de markt en de uitdagingen van de voortdurende digitale transformatie. Slechts weinigen hebben echter een duidelijk idee van wat werknemers en leiders echt nodig hebben om het concept duurzaam te implementeren en te door-en voor te leven.

Met zijn platte hiërarchieën en autonome teams, die toezicht houden op cross-functionele projecten en hele processen, zet het de klassieke rolverdeling in het bedrijfsleven volledig op zijn kop. Het management heeft binnen Agile werken een meer motiverende dan een controlerende functie, waardoor de medewerkers meer beslissende en niet alleen uitvoerende taken in hun functie hebben. Voor velen een uitdagende transitie die veel aanpassingsvermogen vraagt alsmede het aanleren van nieuwe gewoonten.

Doing Agile – Becoming Agile – Being Agile

Agile werken vereist van iedereen een andere houding, aanpak en vaardigheden dan wat men tot nu  toe gewend was. Medewerkers moeten in staat worden gesteld om zelf georganiseerd en doelgericht te kunnen handelen in nieuwe en complexe situaties. Agile competenties worden weerspiegeld in waarneembaar gedrag op operationeel niveau: Agile werkprocessen vereisen dat teamleden de moed hebben om beslissingen en actief verantwoordelijkheid nemen voor resultaten, terwijl leidinggevende vooral vertrouwen moeten geven en fouten (durven) toe (te) staan.

Agile competenties worden voor het eerst meetbaar

Op basis van wetenschappelijk onderzoek heeft Pawlik 23 competenties gedefinieerd die nodig zijn om Agile te kunnen werken en 27 competenties om Agile leiding te kunnen geven. Hiermee is het mogelijk om een persoonlijk Agile profiel op te stellen en het potentieel te meten. Er wordt gemeten of het individu – boven-  onder- of gemiddeld – presteert in vergelijking met een benchmarkwaarde uit de praktijk. Hierdoor kan men in één oogopslag zien hoe kandidaten nieuwe taken aanpakken, hoe ze reageren op stress en of ze in het team passen buiten hun professionele kwalificaties.

Waardevolle resultaten voor het selecteren en ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden

Voor personeelsontwikkeling bieden de assessments belangrijke inzichten/aanwijzingen over waar ontwikkelingspotentieel ligt, welke training nuttig kan zijn en welke volgende carrièrestap geschikt is. Bovendien zijn ze meer dan verhelderend als het gaat om het bouwen van teams en organisaties – bijvoorbeeld als het gaat om de vraag wat de beste samenstelling is van Agile teams of welke competenties schaars zijn – en dus  ontwikkeld moeten worden – binnen het bedrijf om Being Agile mogelijk te maken.

Doe NU het Agile assessment!

Conclusie: of het nu gaat om werving van nieuwe medewerkers of het ontwikkelen van uw eigen medewerkers – het assessment geeft inzicht in je sterke en zwakke punten, hoe je eraan kunt werken en daarmee je persoonlijke, team of bedrijfsprofiel kunt verbeteren. Het (basis) assessment kan online worden uitgevoerd en kent 2 varianten: “Agile voor Medewerkers” en “Agile voor Leidinggevenden”.

Wij bieden 15 basis assessments gratis aan. Reageer snel en vraag via een mail aan info@pawliknl.storyofams.dev een uitnodiging voor de online assessment en ontdek hoe Agile jij bent!

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl