EMPATHIE

De nieuwe maatstaf voor leiders?


De steeds veranderende wereld van vandaag zou gebaat zijn bij een sterkere en frequentere beoefening van empathie, maar wat we zien is een regressie. Vooroordelen, denkfouten en verkeerde interpretaties leiden tot innerlijke blokkades en remmen zo empathie. Een dominantie van “anti-empatische” waardepercepties is vooral merkbaar in het topmanagement.

Kunt u het bedrijf worden met een cultuur van empathie en een sterk gevoel van verbondenheid koesteren?

De term empathie is aan voortdurende verandering onderhevig. Vandaag de dag wordt empathie meestal gedefinieerd als het vermogen en de bereidheid om de gedachten en gevoelens van medemensen waar te nemen en te begrijpen. Om dit verder uit te splitsen, kan empathie worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën: cognitief, emotioneel en sociaal.

EMOTIONELE EMPATHIE houdt in dat men een affectieve reactie ervaart die veroorzaakt wordt door de toestand van een andere persoon. Het verwijst dus naar het vermogen om zich emotioneel in te leven in hoe een ander zich voelt.

COGNITIEVE EMPATHIE beschrijft het vermogen om zich mentaal in de positie van medemensen te verplaatsen om te begrijpen wat er in hen omgaat. De motieven, gedachten en bedoelingen van anderen kunnen worden herkend, maar zonder hun gevoelens te voelen.

SOCIALE EMPATHIE bestaat uit het zich spontaan aanpassen aan verschillende karaktereigenschappen van medemensen uit verschillende leeftijdsgroepen, culturen of sociale klassen. Het is een vorm van empathie die zich uitstrekt van het Ik naar het Wij. Het gaat om teamsamenstelling en het bevorderen van cohesie. Bepaalde beslissingen hebben gevolgen voor verschillende niveaus van de hiërarchie. Managers in het bijzonder moeten in staat zijn om het effect van besluiten op de betrokken niveaus nauwkeurig in te schatten.

Elk van deze subcompetenties vereist interactie; het is onmogelijk empathisch te zijn in je eentje. Het heeft medemensen nodig om erop te reageren. Empathie is in deze context dan ook geen gevoel, maar eerder het vermogen om de gevoelens van anderen te herkennen.

In de professionele context zijn het begrijpen van de omstandigheden, verlangens en doelen van anderen (cognitieve empathie) en het waarnemen van hun emoties en standpunten (emotionele empathie) de kernbouwstenen van de nieuwe empathiecompetentie.

Veel voorkomende misinterpretaties en hoe jezelf anders te managen:

1. IK MOET VOELEN WAT ANDEREN VOELEN. Empathie is niet synoniem met medelijden of emotionele besmetting. Je hoeft niet emotioneel te reageren. Neem niet hun positie in, maar stel je voor hoe iemand anders zich voelt. Leiders moeten in staat zijn om emoties te herkennen, te respecteren en er constructief mee om te gaan.

2. EMPATHIE IS VOOR WATJES. Empathie is geen toegeeflijkheid of een gebrek aan assertiviteit, het is geen zwakte. Het gaat erom meer over andere mensen te weten te komen. Begrijp wat er in anderen omgaat, wat hun wensen en behoeften zijn, en gebruik dit mededogen voor waardevollere interacties met collega’s, klanten en werknemers.

3. BEGRIJPEN BETEKENT INSTEMMEN. Als je iets rationeel kunt begrijpen, hoef je het niet goed te keuren. Als je je richt op iemands motieven, is het gemakkelijker om hem te begrijpen. Professionaliteit wordt getoond door de leider die zich niet terugtrekt, maar doelbewust de confrontatie opzoekt zonder afstand te doen van waardering, verdraagzaamheid en consideratie. En zonder de werksfeer te schaden.

4. IK MOET DOEN WAT DE ANDER WIL. Empathie heeft niets te maken met ondergeschikt worden aan de wensen van anderen. Begrip is geen garantie voor wensvervulling. De ander komt immers niet tegemoet aan al jouw gevoeligheden. Een gefundeerd “nee” mag altijd.

5. EMPATHIE KUN JE NIET AANLEREN, HET IS AANGEBOREN. Ja, je hebt de basisvereisten. Maar niet iedereen ontwikkelt zich in dezelfde mate. Opvoeding speelt een rol. Hoeveel iemand moet leren is individueel. Empathie is een competentie die doelgericht getraind en bevorderd kan worden.

Als “het nieuwe inlevingsvermogen” u op ideeën heeft gebracht voor de weg die voor u ligt, of als u meer wilt weten, neem dan gerust persoonlijk contact met ons op.

Met een passie voor mensen, kunnen wij van PAWLIK u een duwtje in de rug geven.

Wij helpen u:

THE PAWLIK TEAM

info@pawlik.nl

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl