DE NIEUWE EMPATHIE

Hoe empathisch ben jij?


Onze werkwereld is drastisch aan het veranderen: mensen werken niet langer alleen op kantoor, maar ook op afstand in hybride vorm. Digitalisering maakt dit mogelijk. Dit vergroot echter ook de uitdaging om mensen in gelijke mate te kunnen bereiken. Naast het vaststellen van inhoudelijke onderwerpen, moeten mensen geïntegreerd blijven in processen – zowel op afstand als persoonlijk. ‘Empathisch zijn’ is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag. Vooral omdat de nieuwe generatie aandacht en overweging van hun behoeften verwacht.

Om de sociale aspecten in deze veranderde werkwereld niet te verwaarlozen, is het belangrijk om regelmatig met anderen te communiceren, ongeacht de locatie, en om de (non)verbale taal van de gesprekspartners empathisch te begrijpen.

Maar wat kenmerkt een empathisch persoon? Aan de ene kant heeft een empathisch persoon toegang tot de emotionele reacties van anderen, zoals bijvoorbeeld verdriet, boosheid of vreugde. Hij of zij kan zich inleven in de meest uiteenlopende gevoelens van andere mensen. Aan de andere kant betekent een groot inlevingsvermogen ook dat je de dingen vanuit het perspectief van anderen ziet en begrijpt wat hen drijft. Dit gaat niet noodzakelijk over acceptatie. Empathie betekent niet automatisch dat je de mening van anderen moet delen of accepteren.

 

Ben je benieuwd naar jouw empathie niveau?

Klik hier voor de test!

Je krijgt na het invullen van de test gelijk feedback op je score.

 

En nu? Aanbevelingen tot actie.

Empathisch zijn heeft veel voordelen. Door te begrijpen waarom mensen op bepaalde manieren reageren, ben je beter in staat om gepast en eerlijk te reageren op de mensen om je heen. Empathie is belangrijk waar je ook met mensen omgaat. Het is even effectief in je privéleven als in je werk en in persoonlijk en digitaal contact. Vooral in managementfuncties heeft de mate van empathie vaak een aanzienlijke invloed op de relatie tussen werknemer en leidinggevende en op de werkresultaten. Bij onderhandelingen kun je dit vermogen gebruiken om het standpunt van je gesprekspartner te interpreteren en daarop te reageren. Weten wat het effect is van je eigen woorden en gedrag vergroot je overtuigingskracht. In de privésfeer zijn empathische mensen vaak gewilde gesprekspartners die opvallen door hun oprechte medeleven en bereidheid om te helpen. Als je empathisch bent, zul je eerder als sympathiek worden ervaren.

De nadelen van te veel empathie zijn vooral te vinden wanneer mensen niet in staat zijn om grenzen te stellen. Overmatige empathie kan ertoe leiden dat de gevoelens van anderen de overhand krijgen op de eigen gevoelens. Mensen die “te” empathisch zijn, kunnen niet “bij zichzelf blijven” in gevallen van bijzonder emotioneel leed; ze nemen de gevoelens van de ander over. Hier kan het bijzonder belangrijk zijn om beter grenzen te leren stellen en “nee” te kunnen zeggen. Dit helpt ook om te voorkomen dat de mensen om je heen misbruik van je maken.

Na je persoonlijke categorisering kunnen de volgende tips je helpen om in de toekomst in verschillende situaties empathischer te handelen en zo goede voorwaarden te creëren om beter te luisteren in de nieuwe digitale werkwereld.

 

Hoe kun je (nog) empatischer worden? Hier zijn 5 tips:

  1. Creëer voldoende mogelijkheden voor een gesprek. Initieer teambijeenkomsten en 1:1 vergaderingen. Maar breng ook je lunchpauze samen door (persoonlijk of digitaal) of maak bijvoorbeeld een wandeling met een collega.
  2. Stel actief vragen als je merkt dat anderen iets zeggen wat je niet goed kunt interpreteren. Begin met te vragen naar wat je is opgevallen en of je het correct hebt begrepen. Vraag de persoon met wie je praat om zijn of haar kijk op de zaken te delen en vergelijk dit met je eigen indrukken.
  3. Wees aandachtiger tijdens gesprekken: Heb je de (non)verbale signalen van je gesprekspartner voldoende herkend? Let niet alleen op gebaren of gezichtsuitdrukkingen, maar ook of je gesprekspartner zich bijvoorbeeld afwendt, van toon verandert, de camera uitzet (digitale communicatie), er weinig uitwisseling is, de blik naar beneden is gericht, fronst, enz.
  4. Praat vaker over persoonlijke zaken. Zoek bijvoorbeeld overeenkomsten en raakvlakken met je gesprekspartner en bouw daarop voort. Op deze manier ontstaan synergieën die de basis vormen voor empathische communicatie.
  5. Denk kritisch na over of je verschillen maakt met mensen als het gaat om empathisch zijn. Toon je bijvoorbeeld meer empathie bij mensen die je aardig vindt? Waarom vind je het moeilijker om je in te leven in mensen die anders zijn dan jij? Waar schrijf je dit aan toe? Wie of wat zou je kunnen helpen om in de toekomst geen onderscheid meer te maken?

 

Wil je meer tips? Contact ons via info@pawlik.nl en ontdek hoe je nóg empathischer kunt worden!

Share
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Joan Muyskenweg 22
1096 CJ Amsterdam

+31 20 2800800
info@pawlik.nl